"QNAP"

他のタグ: Linux , Android , Galaxy S , Subversion , NAS , Apache

2013年

01月27日 QNAP TS-109II への syslog-ng の導入メモ

2011年

12月10日 QNAP TS-109II と GALAXY S(SC-02B) をOpenVPNで繋ぐ
12月05日 QNAP TS-109II で Subversionを使う